Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2015

Contine
11:57
2682 c052 390
Reposted fromblackdrama blackdrama viacytaty cytaty
Contine
11:50
No, we didn’t date. Technically he wasn’t an ex-boyfriend. But he was an ex-something, an ex-maybe.

An ex-almost.
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
Sponsored post
soup-sponsored
12:34
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

January 07 2015

Contine
19:48
Prawdziwa wiara to nie modlitwa bez końca. To ufność, że Bóg usłyszał cię za pierwszym razem.
— Regina Brett " Jesteś cudem"
Reposted fromSursumCorda SursumCorda viacytaty cytaty

January 05 2015

Contine
23:23
Jak spieprzyć sobie życie to wiedziałam, ale jak to teraz naprawić nie mam zielonego k***a pojęcia...!!! 
Contine
22:51
jestem doliną zeschłych kości, ale Bóg nadal może tchnąć we mnie ożywcze tchnienie
— [Ezechiela 37 ; 1-14]
Reposted fromffinak ffinak viabialetulipany bialetulipany
Contine
22:04

"kim jesteś
i dlaczego nie pozwalasz mi
myśleć o czymkolwiek innym
niż ty (...)

przyjdź w końcu i pokaż mi
że jeszcze warto się budzić
wynagrodzę ci cały trud
dedykując twojemu sercu życie"

— Maria Goniewicz – Brak
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty

January 04 2015

Contine
23:34
Okay?
— Okay.
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

December 28 2014

Contine
20:26
Leżę. Mijają minuty, godziny. Nie robię nic. Minął kolejny dzień. Na czym? Na niczym. 
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty

November 11 2014

Contine
20:05
Reposted fromstonerr stonerr viasymultana symultana
Contine
19:51
Reposted fromnivea nivea viacytaty cytaty

November 09 2014

Contine
20:32
Reposted fromeXYZ eXYZ viapimpmyheart pimpmyheart
Contine
20:03
Reposted fromhisteryczna histeryczna vianienasycenie nienasycenie
Contine
19:36
6565 57d6 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaanncey anncey
Contine
19:34
1817 93b0 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viadifferent different
Contine
19:32
1437 2e95 390
Reposted fromcytaty cytaty

November 05 2014

Contine
22:48
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viamytype mytype

November 02 2014

Contine
13:15
13:09
Contine
11:54
9333 24b1 390
Reposted frompomsa pomsa vianatalkaaaa natalkaaaa

October 30 2014

Contine
21:13
Reposted bynotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...